@(or)Leave it blank

   Lai mazinātu vides un lokālo ūdens ņemšanas vietu piesārņojuma risku, ko rada vidē nonākuši notekūdeņi no ēkām, kas nav pieslēgtas centralizētajām kanalizācijas sistēmām, ar 2017. gada 1. jūliju ir stājušies spēkā MK noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”.

Jaunie noteikumi paredz, ka visiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem jāreģistrējas pašvaldībā un jānodrošina decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību šo noteikumu prasībām. 

Noteikumi attiecas uz ciemu un pilsētu teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām (sarunvalodā – nosēdbedres, asenizācijas bedres), kurās notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:

  • septiķus;
  • notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi;
  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī.

Pašvaldībām līdz 2019. gada 1. janvārim jāuzsāk un līdz 2021. gada 31. decembrim jāpabeidz reģistra izveidi, kā tas ir noteikts noteikumos.

H2O, SIA šobrīd reģistrēts kā oficiālais asenizācijas pakalpojumu sniedzējs sekojošās pašvaldībās:

Ādažu novads 

Carnikavas novads

Rīga

- Garkalnes novads

- Stopiņu novads

- Mārupes novads

- Salaspils novads

- Siguldas novads

- Ķekavas novads


zoho-verification=zb62241370.zmverify.zoho.eu